17499289112_aaa7c02812_b

Detajet e Projektit

Klient:   Gener 2
Lokacioni:   Rr. Abdi Toptani – Tirane
Siperfaqja e Skelerise: 22,000 m2