skeleri2

“Skela Kassel” e cila është një nga kompanitë e “Kassel Group” disponon skelat më cilësore dhe të sigurta në vënd dhe më gjërë. Plotësojnë kushtet e kërkuara dhe janë të çertifikuara sipas standarteve Europiane.

Ne ofrojmë mbulimin në të gjithë vendin dhe në çfarëdolloj objekti  me çfarëdolloj  sipërfaqe. Në objektet në të cilat lartësia e tyre  i kalon 20 metra, ofrojmë projekte dhe zbatim të tyre bazuar rregullave të artit, sigurisë në punë dhe kushteve të sigurimit teknik.