rrjeta1

Rrjeta e rrethimit është prodhuar me material cilësor xingto. Duke përdorur rrjetën e rrethimit realizohet siguri e objekteve, sipërfaqeve te madhësive të ndryshme, të materialeve në kantier etj.

Rrjeta e rrethimit është e formuar nga lidhja e rrjetës me bllokun e betonit, i cili në bazen e tij ka vendin ku fiksohen këmbët e rrjetës.