kurse skela kassel

“Specialistë për montim, c’montim dhe trasformim të skelave”

“Siguria dhe mbrojtja e shëndetit të punonjësve në punë”

 Kompania Kassel ofron kurse të formimit professional të cilat janë të liçensuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Çdo kursant çertifikohet me një çertifikatë përkace e cila është e liçensuar nga QKL.