skeleria--(97)

Detajet e Projektit

Klient:   TID
Lokacioni:   Ushtari i Panjohur – Tirana
Siperfaqja e Skelerise: 5,000 m2